A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Zima :

chłód emocjonalny i uczuciowy; poczucie wyobcowania; stagnacja w jakiejś dziedzinie życia; brak postępów; starość; brak perspektyw na korzystny rozwój w pewnej sprawie; zob.: śnieg;

  • ustępująca - kończy się okres niepowodzeń; pierwsze symptomy świadczące o polepszaniu się sytuacji;
  • jeśli śnieg jest brudny - koniec czegoś; nieprzyjemności i złe warunki do osiągnięcia celu.