A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Zasuwa :

  • sen o zasuwach - wielkie przeszkody będą piętrzyły się na twojej drodze;
  • jeżeli zasuwy są stare albo złamane - twoje nadzieje zostaną usunięte w cień przez nieudane przedsięwzięcia.