A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Wysokosć :

  • znajdować się wysoko - osiągnięcie wyższego statusu zawodowego, społecznego, wyższego stopnia rozwoju; taka pozycja śniącego powoduje zdobycie szerszego punktu widzenia i dystansu do wielu spraw; rozszerzenie świadomości.
  • lęk wysokości - lęk przed osiągnięciem wysokiej pozycji społecznej; niepewność sytuacji; poczucie, że czeka cię upadek; nie wiesz, „na czym stoisz”; w obecnym związku lub innej życiowej sytuacji czujesz się niepewnie;
  • poczucie oddalenia od tego, co znane i bezpieczne; lęk przed utratą kontroli;
  • brak kontaktu z emocjami;
  • wysokie aspiracje, ambicje; coś wysokiego - wzniosłe plany, niekoniecznie uwzględniające twoje możliwości; duchowość;
  • człowiek wysoki - ktoś o wysokich aspiracjach; osoba wywyższająca się; ktoś przerastający śniącego pod jakimś względem; przerost ambicji; zob.: wielkolud.