A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Wargi :

Znajdziesz wielbicieli; Czerwone - dobrobyt lub postępuj uczciwie; Blade - poważanie lub szacunek; Krwawiące - zostaniesz wprowadzony w błąd lub fałszywi przyjaciele; Sromowe - szczęście w miłości. Patrz też --> Usta.