A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Wampir :

lęki dotyczące tworzenia związku z partnerem, zwykle będące wynikiem braku zaufania do któregoś z rodziców; poczucie przytłoczenia przez rodzica lub partnera; gniew, lęk lub inne negatywne emocje powstałe w wyniku poczucia zależności emocjonalnej od któregoś z rodziców; człowiek, który „wyssie z ciebie ostatnie soki”, wykorzysta cię fizycznie, finansowo lub w jakikolwiek inny sposób.