A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Urzędnik :

będziesz miał do czynienia z urzędnikiem; wewnętrzny głos rodzica, nauczyciela lub innego autorytetu dotyczący podporządkowania się władzy w postaci norm społecznych i prawnych.