A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Trzoda :

Szczęście przez oszczędność; Chlewna - powodzenie lub szczęśliwe życie; Na pastwisku - dobrobyt lub poprawa losu lub powodzenie lub szczęśliwe życie; Paść samemu - jesteś nieostrożny w interesach; Mizerna - choroba lub pobyt w szpitalu; Wpaść pomiędzy trzodę - znajdziesz się pomiędzy wrogami; Przedzierać się - kłopoty lub nierozwaga; Zaganiać - niezwykłe szczęście lub powodzenie w interesach. Patrz też --> Świnia, Wieprze.