A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Triumfować :

Dla młodego - Być bardziej oględny i poważny w postępowaniu; Dla innych - pochopnie siadłeś na laurach.