A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Taniec :

autoekspresja; swoboda; wyrażanie siebie; twój sposób działania, twoja aktywność; relacje z innymi ludźmi; poczucie jedności lub dystansu z drugą osobą;

 • tańczyć naprzeciw partnera, w pewnym oddaleniu - dystans emocjonalny; warunki uniemożliwiające nawiązanie bliższego kontaktu;
 • zgodność partnerów w tańcu - osobom tym na jawie będzie się dobrze ze sobą rozmawiało; jedność, zgodność charakterów; wzajemne uczucia; współdziałanie;
 • gdy partnerzy tańczą blisko siebie - wzrost intymności; wzajemne przyciąganie; zespolenie; osoby te łączy ze sobą wiele wspólnych cech; wzajemne zainteresowanie sobą, pożądanie; zacieśnienie więzi emocjonalnej;
 • tańczyć lekko, z przyjemnością - z łatwością i powodzeniem uda ci się załatwić jakieś sprawy;
 • samemu - sam podejmiesz się załatwiania pewnych spraw; samodzielność;
 • tańczyć samemu, podczas gdy inna osoba patrzy - taki sen może się nam przyśnić, kiedy na przykład złożymy znajomemu pewną atrakcyjną propozycję; przedstawienie jej będzie wymagało od nas „popisania się” wiedzą i erudycją; zaprezentujesz komuś swoje umiejętności;
 • jeśli mylisz krok - w pewnej dziedzinie nie najlepiej się „poruszasz”; brak harmonii; trudności w wyrażeniu swoich myśli, uczuć, intencji;
 • ogólnie: tańczyć z kimś - kontakt z tą osobą; rodzaj relacji;
 • w zbyt lekkim uścisku, osobno, w ciemności, w brzydkim ubraniu - niepowodzenie w kontaktach z tą osobą; uczucia drugiej strony gasną, więc rozmowa i zachowanie mogą stać się niezręczne,
 • tańczyć przy kimś bardzo szybko - w krótkim czasie będziesz chciał przekazać jak najwięcej;
 • jeśli we śnie nie chcesz tańczyć - boisz się niezależności; niechęć do przejęcia inicjatywy, do wykazania się;
 • z kimś - lęk przed nawiązaniem lub odnowieniem kontaktu z tą osobą; niechęć do partnera ze snu; obawa przed bezpośrednią konfrontacją z nim;
 • upaść w tańcu - słowne potknięcie; upokorzenie w chwili, gdy prezentujesz swoje możliwości;
 • uczyć się tańca - starania mające na celu dopasowanie się do grupy, bądź do partnera; nauka współpracy, współtworzenia; nabywanie umiejętności prezentowania swojej wiedzy czy osoby;
 • ładnie tańczyć w towarzystwie osoby płci przeciwnej - powodzenie w miłości;
 • tańczące zwierzęta - zjednoczenie różnych emocji, popędów i namiętności;
 • tańczyć w grupie stosując te same figury taneczne, co pozostali - doznasz harmonijnego zjednoczenia z pewnymi aspektami osobowości; współdziałanie aspektów podświadomych z twoją świadomością;
 • taniec ze snu zdradza, kto w związku partnerskim przejmuje inicjatywę, a kto boi się wyrażania siebie.