A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Szkoła :

sytuacja, z której powinniśmy się czegoś nauczyć; zob.: lekcja; nauczyciel; wiedza, którą przyswoiliśmy w okresie chodzenia do szkoły – normy; potrzeba rywalizacji na drodze osiągania celów, przekonanie o sobie jako kimś mniejszym, gorszym, lęk przed konsekwencjami nie spełnienia wymogów osób przełożonych;

 • jeśli jesteś uczniem, sen o szkole wskazuje na pojawienie się jakichś istotnych sytuacji związanych z tą instytucją lub wyraża lęki; obawy, poczucie odpowiedzialności (kiedy musimy czegoś się nauczyć, wywiązać się z pewnych zadań);
 • innym powodem szkolnych snów mogą być stresy wyniesione z czasów, kiedy się uczyliśmy; zapowiadają wówczas sprawdziany życiowe, lęk przed ludźmi nadużywającymi władzy, lęk przed oceną innych ludzi;
 • jeśli w szkole podstawowej czuliśmy się nieakceptowani przez rówieśników, odosobnieni, sen informuje, że wzorce te nie zostały do końca przepracowane i w najbliższym czasie na nowo dadzą o sobie znać;
 • szkoła podstawowa - sen ujawnia psychiczne wzorce zachowań wyuczone w czasie, gdy śniący chodził do szkoły podstawowej; konieczność opanowania podstawowej wiedzy o życiu;
 • uczelnia - wzbogacisz się o kolejne doświadczenia życiowe, z których będziesz mógł wyciągnąć głębsze życiowe wnioski;
 • mieć kłopoty ze znalezieniem sali wykładowej - nie będziesz umiał „znaleźć się” w pewnej życiowej sytuacji; problemy z przyporządkowaniem się do jakiejś grupy społecznej lub etapu rozwoju; trudno ci określić własne zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje;
 • znajdować się na sali wykładowej - możliwość przyswojenia sobie „wyższych” form wiedzy; zob.: nauka;
 • jeśli zajęcia prowadzi dobry wykładowca - będziesz miał okazję czerpać wiedzę od kompetentnej osoby;
 • zdawać egzamin - konieczność wykazania się pewnymi umiejętnościami, sprawdzenia w jakiejś dziedzinie; zob.: egzamin;
 • szkolna biblioteka - szkolna wiedza; umiejętność przyswajania wiedzy; zakres doświadczeń, jaki przyswoiłeś sobie jako uczeń;
 • boisko szkolne, sala gimnastyczna - wydzielony w umyśle obszar na rozgrywki w dziedzinie intelektu; zakres wiedzy wyniesionej ze szkoły;
 • klasa w szkole podstawowej - możliwość przyswojenia (lub odświeżenia) sobie podstawowej wiedzy;
 • klasa, sala wykładowa - możesz liczyć tylko na siebie; zakres wiedzy;
 • sprawdzian - lęk przed oceną ze strony innych ludzi;
 • twoja wiedza, umiejętności poddane zostaną życiowej próbie; lęk wywołany wspomnieniami z czasów, kiedy chodziłeś do szkoły lub świadomością, że musisz się sprawdzić.