A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Szaleniec :

ktoś agresywny, niepoczytalny; osoba niefrasobliwa, wyrażająca entuzjazm, spontaniczna, ekscytująca się lub uzewnętrzniającą inne gwałtowne emocje;

  • być nim - zawładną tobą emocje, co może wyrażać się poprzez irracjonalne, dziwne zachowanie; będzie ci trudno zapanować nad sobą, lecz jeśli nie powściągniesz emocji, potem możesz tego żałować.