A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Spać :

zob.: leżeć; brak kontaktu z otoczeniem; brak świadomości; wyłączenie się z aktywności; unikanie uczuć; brak zaangażowania; bierność; depresja; lenistwo lub lekkie niedomagania;

  • budzić kogoś - poczynisz próby, by skłonić swego znajomego do aktywności.