A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Smoła :

oczernienie przez innych; przestroga przed niecnymi zamysłami i pułapkami zastawionymi przez zdradliwych wrogów;

  • mieć smołę na rękach lub ubraniu - choroba i przygnębienia.