A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Slepota :

poważne ograniczenie w postrzeganiu prawdy, w obiektywnej ocenie rzeczywistości; nie zwracanie uwagi na to, co powinno się widzieć; podstęp;

  • człowiek ślepy - ktoś może stanowić dla ciebie zagrożenie z powodu niedostrzegania twoich dobrych stron, talentów, umiejętności; człowiek, którego poglądy nie są zgodne z prawdą, zaślepiony w swej wizji świata;
  • sen, że jesteś ślepy - nagła zmiana od bogactwa do niemal skrajnej nędzy;
  • widzieć innych dotkniętych ślepotą - pewna wartościowa osoba zwróci się do ciebie z prośbą o pomoc.