A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Skaleczenie :

Ktoś sprawi Ci przykrość, być może nawet nieświadomie; Skaleczyć się lub kogoś - Radosne spotkanie lub powodzenie w miłości lub w biznesie. Patrz też --> Rana.