A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Siedzieć :

status, pozycja społeczna; miejsce w rodzinie, pracy, wśród ludzi, którzy pojawiają się obok; odpoczynek; relaks; bierna postawa; małe zaangażowanie w sprawę lub całkowity brak zaangażowania.