A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Sędzia :

zob.: sąd; stosunek do autorytetów i władzy; szef, przełożony, który wydaje wyroki, oskarża; czyjaś ocena, krytyka; poczucie winy; wyrzuty sumienia; samoocena; podejmowanie decyzji;

  • sen, że stajesz przed sędzią - rozstrzygnięcie sporów na drodze prawnej; procesy w sprawach zawodowych albo rozwodowe mogą spiętrzyć się do monstrualnych ilości;
  • jeżeli śnisz, że wygrałeś proces - pomyślne zakończenie sprawy; jeżeli we śnie przegrałeś, okaże się, że jesteś agresorem i powinieneś starać się naprawić niesprawiedliwość.