A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Robaki :

robaki na mięsie zwykle oznaczają chorobę, zaatakowanie organizmu przez bakterie lub wirusy; degeneracja czegoś, rozkład, śmierć, zniszczenie; będziesz zgnębiony intrygami podejrzanych osób;

  • robaki w ziemi - materialność;
  • zanieczyszczanie czyjegoś życia, otoczenia,
  • nieprzyjaciel; człowiek o niskiej moralności, niegodny zaufania;
  • poczucie niedowartościowania; niska moralność;
  • larwy w ciele - część naszych skłonności jest zła, niszcząca, niezdrowa; robakami toczącymi cię od wewnątrz może być zazdrość, nienawiść;
  • poczucie, że jest się skażonym, brudnym, odrażającym;
  • zabijać robaki - uwolnisz się z zarzutów, kłopotów, wad;
  • dla młodej kobiety śnić, iż pełzają po niej robaki - jej aspiracje będą miały zawsze charakter materialny;
  • jeśli je zabija lub strząsa - otrząśnie się z materialnego letargu i spróbuje żyć w moralnej i duchowej atmosferze;
  • używać robaków we śnie jako przynęty - dzięki swojej pomysłowości posłużysz się wrogami dla własnej korzyści.