A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Pustynia :

poczucie samotności, wyobcowania; opuszczą cię przyjaciele; izolacja od otoczenia; stagnacja, brak postępu w życiu;

  • wędrować przez pustynię - poczucie, że życie nie ma sensu; nie możesz znaleźć kierunku, który doprowadzi cię do celu; przytłoczenie koniecznością podejmowania decyzji, które okazują się bezsensowne.