A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Ptak :

górnolotne idee, pragnienia, nadzieje, duchowe tęsknoty; wolność lub dążenie do wolności; intuicja; nowiny;

 • ptaki nad głową - myśli; wyobrażenie tego, co czyste, nieśmiertelne, niebiańskie;
 • wznoszący się wysoko duży ptak; widzenie ziemi z lotu ptaka - poszerzona świadomość; symbol zbiorowego umysłu; oświecenie;
 • kiedy się z kimś umówiłeś i śnisz o wolnym ptaku, może to oznaczać miłe odwiedziny;
 • martwy ptak - wskazuje, iż oczekiwany gość nie przyjdzie lub odwoła wizytę; obumarłe nadzieje, ideały;
 • ptaki należą do żywiołu powietrza; stąd przy negatywnych aspektach snu mogą oznaczać choroby układu oddechowego, depresję, natrętne, destrukcyjne myśli;
 • atakujące - uciążliwe, drobne sprawy do załatwienia; natrętne myśli;
 • w domu - problem może dotyczyć wolności i prawa do własnego zdania; nadzieja na coś nowego; pragnienie nowej miłości;
 • w klatce - masz wewnętrzną potrzebę niezależności i swobody, a twój dom może być dla ciebie przysłowiową „złotą klatką”; ograniczasz kogoś, a tym samym blokujesz jego spontaniczny rozwój; zob.: klatka;
 • ptaki małe, kolorowe - miłe towarzystwo lub wesołe, kolorowe myśli;
 • karmić - będziesz uczył pewnych ludzi podstawowych zasad; przekazywanie wiedzy lub udzielanie wsparcia emocjonalnego;
 • pisklęta - dzieci; nowe, świeże idee, nadzieje;
 • jedno pisklę - nowa idea; dzieciństwo;
 • pisklęta wykluwające się z jaj - narodziny nowych idei;
 • opuszczanie gniazda - zdobywanie niezależności;
 • budowanie - budowanie i urządzanie domu; przygotowywanie się do rodzicielstwa;
 • gniazdo - dom rodzinny; bezpieczeństwo; łono;
 • błękitny ptak - dusza po śmierci; istota duchowa;
 • gołąb - wiadomość; człowiek spokojny, łagodny, emocjonalny; pokój; związek z kimś;
 • łabędź - wierny partner; kochanek; rozwój uczuć; dusza; zob.: łabędź;
 • ptaki czarne, krukowate - troski; śmierć, zniszczenie i odrodzenie; początek depresji lub choroby;
 • siedzące na drzewie - oczekiwanie na czyjąś śmierć; wiadomość o śmierci;
 • ptaki latające - są odzwierciedleniem wzniosłych marzeń;
 • latające strusie - nie oczekuj zapowiedzianego gościa, gdyż nie będzie mógł przyjść;
 • ptaki domowe - kłopoty z pewnymi ludźmi; ich myślenie jest proste, a potrzeby przyziemne; prości ludzie;
 • jeśli rzucasz zboże w ziemię, a domowe ptactwo je wydziobuje - ludzie o ciasnych umysłach uniemożliwią ci wyjaśnienie, co jest właściwe, a co nie;
 • wodne - kontakt z podświadomością i zasadą żeńską;
 • martwy ptak na czyichś ramionach - obowiązki lub czyjaś presja uniemożliwią, udaremnią spotkanie;
 • słyszeć śpiew ptaka - oświadczyny; miłe nowiny; możliwość swobodnego przejawiania radości;
 • kraczące ptaki - złe wiadomości; dowiesz się o czyjejś śmierci; zła przepowiednia;
 • zostać napadniętym przez czarne ptaki - zagrożenie zdrowia, a nawet życia; obsesyjne myśli;
 • widzieć jednego ptaka krukowatego - niekorzystne załatwienie ważnej sprawy; negatywny aspekt ojca;
 • chwytać kolorowe ptaki - zjednasz sobie miłych ludzi; zwerbujesz pewne osoby do współpracy;
 • widzieć ptaka uciekającego na wolność - ktoś wyzwoli się spod twego wpływu; zerwanie związku;
 • widzieć samolot, który więzi ptaki - wzniosłe idee; zagrożenie dla owych ideałów ze strony surowych planów, jakie można zrealizować bezwzględnością i siłą przebicia;
 • feniks – transformacja; odnalezienie w sobie sił do nowego życia;
 • kos - śmierć; negatywny aspekt matki;
 • paw - odrodzenie; iluminacja; próżność i pycha; reprezentacyjny adorator;
 • sęp - ktoś czyhający na czyjąś śmierć lub klęskę; osoba „żerująca” na niepowodzeniu innych ludzi;
 • martwy - poczucie końca czegoś; dotychczas chory związek chyli się ku upadkowi; zachłanność i pragnienie czegoś zostaną drastycznie zniwelowane; zob.: sęp;
 • sowa - dusza osoby zmarłej; osoba starsza, zwykle kobieta;
 • puchacz - „wysłannik” złej nowiny, która może dotyczyć czyjejś śmierci.