A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Psycholog :

psychiatra - personifikuje samoocenę śniącego; czasem panujemy nad sobą, patrząc na własne zachowanie z boku tak, jakbyśmy byli jednocześnie psychologiem oceniającym zachowanie i postępy w rozwoju osobowościowym, jak i sobą samym; staramy się ocenić siebie, zanim zrobią to inni.