A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Przedmiot :

 • lekcyjny - życiowa lekcja; doświadczenie, które czegoś uczy lub wymaga wykazania się; należy wziąć pod uwagą osobiste odczucia wobec określonego przedmiotu,
 • chemia - dotyczy powiązań między określonymi strukturami; ukazuje sytuację lub częściej stan zdrowia, związek partnerski; sen o rozwiązywaniu zadań z chemii może przyśnić się ludziom o analitycznym umyśle lub po prostu chemikom;
 • fizyka - nauka praw, jakimi rządzi się świat materialny;
 • geografia będziesz miał do czynienia z dziedziną, o dość szerokim zakresie, którą trudno jest zdefiniować; orientacja w obszarze pewnych zagadnień; swoboda działania; podróż;
 • historia - wyciąganie wniosków z przeszłości; obecną sytuację jesteś w stanie uzdrowić, sięgając pamięcią do jej przyczyn; odległy, obcy nam problem;
 • język polski - sytuacja wymagająca jasnego wyrażania własnych myśli i sądów; łatwość nawiązywania kontaktów;
 • język obcy - niejasna sytuacja; obcy system wartości; nie będziesz w stanie zrozumieć innych ludzi (jeśli we śnie nie rozumiałeś języka), a oni nie zrozumieją ciebie; utrudniony kontakt z powodu odmiennego światopoglądu;
 • matematyka - konieczność rozliczenia się z czegoś; rozwiązywanie życiowych zadań;
 • muzyka - rozwijanie wrażliwości; rozwijanie umiejętności słuchania, wsłuchiwania się; nauka pracy solo lub (i) w zespole;
 • przyroda, biologia - zwykle dotyczy stanu zdrowia ciała fizycznego; sugestia, aby nawiązać kontakt z przyrodą;
 • nauka jazdy - poruszanie się w określonym zakresie; postępowanie, zachowanie w różnych okolicznościach na różnych drogach życia; normy, zakazy i ograniczenia, jakie warto brać pod uwagę w podróży przez życie; umiejętność podejmowania decyzji bez pomocy innych ludzi;
 • wychowanie fizyczne – ćwiczenie w sobie konkretnej umiejętności, sprawności; poszerzanie swych możliwości;
 • religia – być może robisz coś, co nie jest uznawane w twoim systemie wartości i źle się z tym czujesz;
 • filozofia - mądrość wewnętrzna; kształcenie umiejętności rozwikływania problemów;
 • psychologia - umiejętność rozumienia własnych zachowań i psychiki ludzi.