A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Pozycje :

  • ciała - określają stanowisko, jakie przyjmujemy w życiu i wobec innych ludzi; samoocena; postawy;
  • blisko - bliski kontakt z osobą lub ideą;
  • zbliżać się do czegoś - nawiązywanie coraz głębszej relacji z czymś; możemy być bliscy rozumienia, prawdy, rozwiązania; przybliżanie się pewnego wydarzenia w czasie;
  • daleko - słaby kontakt z kimś lub czymś; wydarzenie odległe w czasie; zakres doświadczeń, który możemy obserwować u innych jest nam obcy;
  • na górze, powyżej - wyższe aspiracje, marzenia, dążenia; głębsze zaangażowanie w problem
  • znajdować się wyżej - pozycja ta pozwala obiektywnie ocenić sytuację, a także zdystansować się do problemów; wyższa samoocena; poczucie, że jest się lepszym; świadomość posiadania przewagi;
  • jeśli wychodzisz komuś naprzeciw - opór; sprzeciw;