A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Powietrze :

intelekt; emocje, myśli; zob.: wiatr, nietrwałość czegoś; przemijający stan rzeczy i nie jest dobrą wróżbą dla śniącego;

  • sen, że wdychasz gorące powietrze - znajdując się w ciężkiej sytuacji popełnisz jakieś złe czyny;
  • jeżeli we śnie czujesz zimne powietrze - w twoich interesach i w sprawach rodzinnych pojawią się pewne rozbieżności;
  • wilgotne powietrze - klęska, która cię powali i zniszczy twoje nadzieje na przyszłość.