A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Posag :

zapowiada kryzys w świecie interesu i utratę posady dla zarabiających na utrzymanie. Może też oznaczać chorobę;

  • sen, że jesteś bez posady - nie będziesz się bał, że utracisz posadę, ponieważ zawsze będziesz poszukiwany ze względu na sumienne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;
  • sen, że dajesz posadę innym - stratę dla ciebie.