A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Pojazd :

umiejętność dokonywania życiowych wyborów; zob.: autobus, pociąg, rower, samochód, jazda; perspektywa życiowych zmian; energia; motywacja; potencjał; sposób; metoda; aktywność, zwykle w pracy zawodowej;

  • jeśli prowadzisz go - masz kontrolę nad sytuacją; jesteś szefem w swojej firmie; samodzielność;
  • wehikuł - znasz sposób na gruntowną wewnętrzną przemianę bądź też na dokonanie olbrzymiego postępu w życiu;
  • wehikuł czasu - przeniesie cię do przeszłości, abyś ją mógł gruntownie oczyścić lub też do przyszłości, co najczęściej oznacza, iż w obecnym czasie może dokonać się wielka przemiana i postęp;
  • siedzieć w nim tyłem do kierunku jazdy - dysharmonia w życiu śniącego.