A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Podróżować :

brać udział w procesie życia; możemy w życiu obierać różne cele i kierunki działań; podróż we śnie określa zwykle styl życia, dążenia oraz to, co udaje nam się osiągnąć; przeznaczenie; rozwój wewnętrzny; dojrzewanie; starzenie się; poszukiwanie sensu życia, prawdy rozwój duchowy.

 • sen o podróżowaniu oznacza też przejście z jednej fazy życia w drugą lub częstą zmianę celów
 • pieszo - samodzielne poszukiwania, sprzyjające spokojnemu wyciąganiu wniosków;
 • po morzu - podróż przez życie;
 • brak dróg, ścieżek - brak poczucia kierunku;
 • błądzić - zakłopotanie i niepewność; brak umiejętności wyjścia z niewygodnej sytuacji;
 • bez celu - brak celu w życiu; niezdecydowanie; bierzesz życie takim, jakie ono jest;
 • samemu - samotność w dążeniu do swego celu; niezależność, samodzielność;
 • z innymi ludźmi - relacje w grupie
 • z partnerem - związek uczuciowy; być może również wykonujecie wspólnie jakąś pracę, dążąc do tego samego celu;
 • podróż na wyspę lub w ustronne miejsce - dążenie do niezależności; izolowanie się od życia i problemów; samodzielna praca nad własnym rozwojem;
 • nie mieć pieniędzy na przejazd - dzisiaj długo poczekasz na pociąg lub autobus; poczucie, że utkwiłeś w martwym punkcie życia;
 • jeśli w szybkim tempie pokonujesz znaczne obszary przestrzeni - w twoim życiu lub rozwoju zajdą gwałtowne zmiany;
 • przeszkody w dotarciu do celu - kłopoty na określonej drodze życiowej.