A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Piżama :

intymność; sprawy osobiste, intymne;

  • mieć na sobie - postawa bierna; ujawnisz swoje pragnienia;
  • gdy ktoś cię zobaczy w piżamie z osobą płci przeciwnej - osoba trzecia zastanie cię w niedwuznacznej sytuacji;
  • nosić piżamę w miejscu publicznym - zachowasz się niezgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie normami; zlekceważysz kanony ogólnie przyjętej etyki.