A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Okręt :

małżeństwo; partnerstwo; środek transportu po wodach życia szlakiem, którym wyrusza pewna grupa ludzi;

  • tonący - obawa przed przykrym końcem związku; pewne plany nie będą mogły się zrealizować; niebezpieczeństwo; utrata pracy;
  • płynąć po wzburzonym morzu - duże przeciwności losu; niepowodzenie w partnerstwie; kryzys małżeński; przeszkody w przedsięwzięciu;
  • wpłynąć na mieliznę - zastój w interesach; przeszkody w realizacji planów;
  • przybijający do portu lub do brzegu - szybkie zakończenie spraw; porozumienie;
  • w porcie - jeśli przejdziesz próbę na wstępie, czeka cię życiowa podróż; wytrwaj w postanowieniach;
  • jeśli okręt ze snu jest duży, dobrze wykonany, masz szansę szczęśliwie ukończyć to przedsięwzięcie;
  • ster - pewność, że przyjęliśmy właściwy kierunek działań;
  • sen o okręcie wojennym - długie podróże i rozłąkę z krajem i przyjaciółmi; można się też spodziewać podziałów politycznych;
  • jeżeli okręt jest uszkodzony - obce siły będą działać na szkodę interesów wewnętrznych;
  • jeżeli śnisz, że okręt pływa po burzliwych morzach - kłopoty z obcymi władzami mogą zagrozić prywatnym interesom; po takim śnie sprawy osobiste też mogą przyjąć niepożądany obrót.