A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Obserwować :

kształtowanie się postaw, poglądów, opinii; próba zrozumienia czegoś; dystans do sytuacji lub osoby; bierność.