A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Nazwisko :

  • własne - ego; poczucie odrębności swego ,ja”; zob.: imię; wizerunek określonej osoby; nazwisko kogoś we śnie zwykle odnosi się do osoby o tym nazwisku (imieniu) na jawie; nazwisko określa również cechy charakteru tej osoby lub twoje;
  • jeśli nie znasz nikogo o wypowiadanym we śnie nazwisku, np. Kowalski, Nowak - zapewne poznasz kogoś nowego, bądź też osoba ze snu służy jedynie przykładem do zobrazowania pewnej treści czy sytuacji;
  • mieć zmienione nazwisko - zmiana w zachowaniu; przejawianie cech, jakie zawarte są w nowym nazwisku; dla kobiety może to oznaczać małżeństwo i faktyczną zmianę nazwiska lub tylko marzenia o zamążpójściu;
  • wypowiadane przez osobę zmarłą - ostrzeżenie dla osoby o tym nazwisku.