A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Miasto :

poczucie, że jest się częścią grupy; większe możliwości; środowisko; świat, jaki tworzysz własnymi myślami i postępowaniem; pewna rzeczywistość;

 • nowe miasto - pojawią się przed tobą nowe okazje; możliwe, że nosisz się z zamiarem wyjechania do jakiegoś miasta; nie znane ci dotąd sytuacje, środowisko, otoczenie;
 • nazwa miasta oraz fakt, jak daleko jest oddalone od twego miejsca zamieszkania sugeruje, na ile bliska (odległa) jest dla ciebie pewna życiowa okazja bądź pewien określony światopogląd; nazwa tego miasta może zdradzać, jaka to okazja,
 • Częstochowa - częste tracenie szansy; może też wskazywać na religijny, duchowy charakter przedsięwzięcia;
 • Warszawa – perspektywa dotarcia do sedna problemu; wielkie cele; zlepek wielu mentalności;
 • górskie miasteczko – wzniosłe cele, ale też i przeszkody na drodze do ich osiągnięcia;
 • zimą - problemy, przeszkody w jakiejś dziedzinie życia; surowość, chłód, trudne warunki;
 • przechodzić drogą przez miasto - przejściowa sytuacja; „dotknięcie” pewnego zakresu doświadczeń; zetknięcie z określoną kulturą, mentalnością, wiarą;
 • wychodzić z jakiegoś miasta - wyjście z jakiejś sytuacji; oddalenie się ogólnospołecznych zasad postępowania;
 • powrót do miasta - „wrócisz” do pewnego zakresu doświadczeń;
 • powrót do własnego miasta - wyjdziesz z trudnej sytuacji;
 • moje miasto - mój świat;
 • znajdować się we własnym mieście - wiąże się z tym poczucie bezpieczeństwa i znajomość ewentualnego problemu; zakres doświadczeń, które w jakiś sposób są ci znane;
 • miasto rodzinne, z dziecinnych lat – znany, wyuczony w dzieciństwie sposób bycia; problemy mające swe korzenie w dzieciństwie;
 • miasto negatywnie odbierane przez śniącego - stres; znajdziesz się w trudnej dla ciebie sytuacji;
 • zgiełk - świadomość ogromnej ilości kierunków działania, z których nie wiadomo, co wybrać; rozkojarzenie; chaos w umyśle i życiu;
 • przebywać w obcym mieście samemu - poczucie izolacji, pozostawienia samemu sobie;
 • zgubić się - poczujesz się zagubiony; nie będziesz pewien, czy twoje działania są słuszne; brak rozeznania w obcej sytuacji, dziedzinie, w kierunkach działań; zob.: bladzic, bilet;
 • nie móc znaleźć wyjścia z miasta - znajdziesz się w życiowej „ślepej uliczce”, w sytuacji, z której nie będziesz w stanie się wycofać; nie będziesz potrafił znaleźć rozwiązania pewnej sytuacji; wiąże się z tym zwykle poczucie niepewności i wewnętrzna szarpanina;
 • przebywać w opuszczonym mieście - poczucie osamotnienia i braku więzi emocjonalnej z ludźmi; poczujesz się pozostawiony samemu sobie, ze swym problemem;
 • gdy wybierasz się do miasta, które jest bardzo daleko - na razie twój cel nie jest w zasięgu ręki; dążysz do osiągnięcia pewnej „rzeczywistości”, która na razie jest jeszcze bardzo odległa; zob.: podróż;
 • wesołe miasteczko - tęsknota za dzieciństwem, czasem bez problemów i obowiązków;
 • święte” miasto - „stanowi” cel duchowego rozwoju; dla osób nie zajmujących się rozwojem duchowym może oznaczać śmierć.