A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Mały :

coś lub ktoś o niewielkim znaczeniu lub dotychczas niedoceniane;

  • mały człowiek - niska samoocena pewnej osoby; ktoś mający dla śniącego małe znaczenie;
  • jeśli ktoś się kurczy - stopniowa utrata więzi z tą osobą; zacieranie się wizerunku tej osoby z pamięci śniącego; lęk przed utratą kogoś.