A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Kupować :

  • coś - we śnie dosłownym: kupisz coś na jawie; korzyści;
  • nabywanie czegoś; korzystanie z możliwości dostępnych dla ogółu; nabywanie pewnych wartości, wiedzy;
  • zaspokajanie potrzeb; osiąganie celów: załatwianie sprawunków (robienie zakupów);
  • kupowanie wiąże się z koniecznością zapłacenia ceny za spełnienie określonych potrzeb; proces kupno-sprzedaż jest wymianą pewnych dóbr (wartości)w zamian za wysiłek (pracę, starania)
  • zakupy na wyścigi - będziesz się spieszyć, by na czas pozałatwiać wszystkie sprawunki;
  • produkty spożywcze - potrzeby konsumpcyjne - do bezpośredniego spożycia;
  • przymierzać coś - sprawdzanie, jak się czujesz z daną rzeczą (rolą), czy pasuje do ciebie;
  • we własnym sklepie - korzystanie z własnych możliwości.