A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Książka :

wiedza; informacje w danej dziedzinie; coś, czego powinniśmy się nauczyć; wiedza wyższego rzędu; mądrość; umysł; twój stosunek do nauki; potrzeba skorzystania z zasobów swego umysłu i (lub) logicznego myślenia; to, czego się uczysz dzięki otwartemu umysłowi i doświadczeniom;

 • nowa - nowe informacje; nie znana ci dotychczas wiedza; nowa dziedzina wiedzy; nabędziesz (lub wydasz) nową książkę; nowy pomysł o szerokim zakresie;
 • opinie innych ludzi, które przyjmujesz lub odrzucasz;
 • wytarta, stara lub uszkodzona - coś przestarzałego; niepełna, nieatrakcyjna wiedza; straty w sferze intelektualnej; nieaktualne, ponure lub o negatywnej treści informacje;
 • ukryte książki - wiedza lub mądrość, do której nie mieliśmy dostępu;
 • zamknięcie książki, odłożenie jej na bok - zamknięcie jakiegoś „rozdziału” życia; odmowa lub niechęć do uznania jakiejś prawdy; odrzucanie określonego rodzaju wiedzy;
 • jeśli książka, którą odkładamy jest brudna, stara, z zamazanym, tekstem - informacje, jakie odrzucimy są nic nie warte, bądź też nie pasują do naszych obecnych wyobrażeń;
 • czytanie książki - to zapoznawanie się z pewną wiedzą, z czyimiś opiniami na dany temat; przyswajanie wiadomości; odkrywanie określonych prawd;
 • dawać komuś - obdarzenie kogoś wiedzą w jakimś zakresie; zakończenie procesu nauczania; „podarujesz” komuś parę własnych opinii na dany temat;
 • stare, piękne księgi - uniwersalne, zawsze wieczne prawdy; mądrość oparta na sporym doświadczeniu; pamięć podświadomości;
 • własny księgozbiór - będziesz mógł popisać się swoją wiedzą; twoja własna, zgromadzona wiedza;
 • jakiś księgozbiór - świadomość zbiorowa; ogół wiedzy dostępnej ludzkości;
 • książka geograficzna - szeroki obszar działań; podróż;
 • książka historyczna – sugeruje oczyszczenie lub wyciągnięcie wniosków z przeszłości;
 • sen o kupieniu książki - może spełnić się dosłownie.