A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Krzesło :

bezczynność, bierność; pozycja społeczna lub wśród najbliższych; miejsce, jakie można zajmować; stanowisko w danej sprawie;

  • jeśli ktoś stawia ci krzesło - robi ci miejsce w swoim świecie lub we własnym systemie wartości;
  • zmiana w ustawieniu krzeseł - zmiana pozycji lub stanowiska;
  • chwiać się na krześle - niebezpieczeństwo utraty dotychczas zajmowanej pozycji;
  • wysokie - zaszczytna funkcja; wysokie stanowisko;
  • niskie - brak ambicji; zaniżone poczucie własnej wartości na tle innych ludzi;
  • wiele krzeseł - miejsca dla wielu osób; wolne etaty; gościnność; wiele miejsca dla ciebie;
  • krzesło na kółkach - bezwolność; słabość;
  • popychanie kogoś na takim krześle lub wózku inwalidzkim - postrzeganie siebie jako opiekuna osoby niepełnosprawnej.