A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Kosmita :

człowiek obcy, zachowujący się jak „nie z tego świata”; ktoś pozbawiony ludzkich uczuć; człowiek zachowujący się nieobliczalnie; ktoś o odmiennym od naszego systemie wartości, światopoglądzie.