A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Kosciół :

(świątynia, katedra) -uczucia religijne; religijna moralność i zasady postępowania;

  • wysoki, ze strzelistymi wieżami - najwyższe (duchowe) wartości;
  • znajdować się w nim - pojawi się problem, który wymagał będzie odwołania się do mocy modlitwy i najwyższych wartości; czas na refleksję;
  • podczas mszy – uaktywnią się w tobie negatywne wzorce, w świecie zewnętrznym przejawiające się w postaci jakiegoś problemu, konfliktu, choroby; potrzeba pomocy; problem, z którego warto wyciągnąć wnioski dla swego rozwoju duchowego; zakłócenia w psychice;
  • remont kościoła - radykalnym zmianom ulegną twoje poglądy na temat wiary i religii; zmieni się twój system wartości; odrodzenie dokonujące się w tobie i w życiu;
  • walący się kościół - może być zapowiedzią poważnych przemian związanych z Kościołem jako instytucją lub częściej: z twoją własną wiarą (religią); runie twoja wiara w dogmaty i dotychczas wyznawane wartości; upadek moralny; odrzucisz religię;
  • wyjść z kościoła podczas mszy – swym postępowaniem wykroczysz poza ramy wyuczonej moralności;
  • omijanie kościoła - zlekceważenie lub pokonanie moralnego problemu; unikanie konfrontacji z jakimś negatywnym wzorcem w sobie czy problemem;
  • duchowni w ciemnych strojach i kapłani - mogą potęgować mroczne znaczenie snu: obrazują negatywne myśli (mężczyźni: księża, zakonnicy) i negatywne, emocje (zakonnice);
  • kapłan - symbolizuje mechanizm w umyśle śniącego, który uaktywnia negatywny wzorzec, rozjątrza problem;
  • kiedy kłócimy się z kimś na tematy moralne, osoba, z którą pozostajemy w konflikcie może być przedstawiona we śnie jako ksiądz lub inny duchowny.