A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Korytarz :

przejście z jednego stanu w drugi; etap zmian, oczekiwań;

  • stan pośredni; brak przynależności do grupy; wolisz nie wypowiadać się w jakiejś sprawie; czas na podejmowanie decyzji; czas wyboru;
  • wąski - wąski wybór;
  • kanał rodny - powrót do czasu narodzin; trudna sytuacja; ograniczone możliwości działania; poczucie niezdolności do wyjścia z trudnej sytuacji;
  • błądzenie w tunelu lub po korytarzach - niestrawność, kłopoty zdrowotne z jelitami; w znaczeniu psychologicznym: brnięcie w tych samych problemach emocjonalnych; brak poczucia bezpieczeństwa.