A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Komunia :

w wierze katolickiej - pokarm duchowny;

  • przyjmować - poczucie zasługiwania na coś lepszego; poczucie godności; kompromisowość; otwartość na doświadczenia duchowe i zaznanie ich;
  • przyjmować pokarm nie przemieniony: ciało i krew - choroba; otwartość na czyjąś ofiarę; jesteś otwarty na cierpienia, a więc ich zaznasz;
  • nie otrzymać komunii - twoje postępowanie wywoła w tobie poczucie winy i niegodności; nieporozumienie z bliską osobą - jeśli ona również przystępuje do komunii.