A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Kompozycja :

komponowanie muzyki to otwieranie nowych obszarów emocji i uczuć, pewien układ odczuć, które składają się na cały nastrój bądź atmosferę danego miejsca, grupy osób;

  • kompozycja plastyczna - harmonia lub bałagan, które panują w twoim wnętrzu i otoczeniu; układ pewnych idei, form;
  • piękna, zrównoważona, symetryczna - harmonia w twoim wnętrzu i w sprawach, którymi się zajmujesz;
  • powstała z ciemnych elementów, niezrównoważona, chaotyczna - to analogicznie mrok i chaos panujący w twej duszy, a zatem iw życiu; rozchwianie w psychice; sen może mieć również znaczenie dla twego stanu zdrowia.