A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Kolumna :

siła; wsparcie; podpora; solidne podstawy; stare zasady i opinie;

  • chwiejąca się - niebezpieczeństwo upadku pewnych idei, dorobku, postaw, zasad; zachwiana równowaga psychiczna lub zdrowia fizycznego;
  • waląca się - utrata czyjegoś zdrowia; upadek moralny; strata finansowa; upadek starych zasad i postaw;
  • kolumny podtrzymujące twój dom - zasady, na których się opierasz; wewnętrzna siła i stabilność;
  • kolumny podtrzymujące kościół - zasady, na których opiera się twoja wiara lub wiara społeczeństw; stałość poglądów.