A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Kochać :

(żywić do kogoś uczucie miłości) - sen taki wynika zwykle z wyobrażeń na temat miłości w związku, ujawnia potrzebę kochania kogoś ze wzajemnością; czasem oznacza miłą znajomość wcale nie opartą na większych emocjach, lecz raczej na życzliwości i przyjaźni; zdarza się, że sen ujawni intencje partnerów, by stworzyć związek uczuciowy; mieć charakter zarówno snu życzeniowego, symbolicznego, jak i zapowiadać dosłowne sytuacje; symbol: miłość - uczucie, związek, pragnienie miłości.