A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Klękać :

przyjmiesz postawę uniżoności, pokory; sny o klękaniu mogą towarzyszyć inicjacjom, np. w dorosłe życie; wskazują zwykle na twoją zgodę na przyjęcie nowych warunków; czasem jednak, zwłaszcza gdy dłużej klęczysz na twardej posadzce - oznacza to twoje ugięcie się pod ciężarem problemów, cierpienia, uległość wobec tzw. niesprawiedliwości losu; podupadniesz na duchu; zostaniesz poniżony; uznasz własną zależność od czegoś; klęska.