A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Klatka :

 • trzymać ją - panujesz nad sytuacją; nowe możliwości;
 • niewola, z powodu presji, nacisków innych ludzi lub w sensie dosłownym; można też więzić samego siebie pielęgnując w sercu gniew, nieugiętość, zazdrość lub tłumiąc pewne uczucia;
 • jakaś istota lub człowiek w klatce w twoim domu lub na twoim podwórku - wyrażasz chęć pohamowania czegoś, ujęcia w sztywne ramy, określenia lub posiadania tylko dla siebie; ograniczasz lub kontrolujesz kogoś; podobne znaczenie ma klatka z ptakami na twoim terenie (chcesz panować nad pewną grupą ludzi);
 • klatka z ptakami znajdująca się w innym miejscu niż twój dom (w miejscu nie należącym do ciebie) - pewna grupa ludzi funkcjonuje w z góry określony sposób, ma ograniczone horyzonty myślowe, bądź też okazuje się być zniewolona w jakikolwiek inny sposób;
 • zamykać ptaki do swojej klatki, pilnować je, aby nie uciekły - podporządkowałeś sobie pewne osoby, pilnujesz je, aby nie wyłamały się z ogólnie przyjętych zasad, aby nie zrezygnowały z uczestnictwa w grupie;
 • pusta klatka - oczekiwanie; niewola emocji; samotność; ostrzeżenie dla osób mających skłonności do popadania w kolizję z prawem;
 • wypuścić ptaki z klatki – pewnym osobom wskażesz drogę wyjścia, drogę do wolności; „rzucisz kogoś” na „głębokie wody”;
 • jeśli ptaki ze snu nie radzą sobie na wolności - ludzie poznając świat, mogą czuć się niepewni, zaszczuci przez „dzieci ulicy”, przytłoczeni mnogością wariantów do wyboru; zmrok lub noc jako tło snu, pogłębia poczucie niepewności, zbłądzenia, brak oparcia;
 • klatka schodowa - ujawnia sferę wewnętrznych doznań;
 • wejść do cudzej klatki schodowej i nie móc trafić do konkretnego mieszkania - nie możesz „dotrzeć do kogoś”; niezrozumienie czyjejś psychiki, czyichś motywów działania; trudności w kontaktach z kimś;
 • jeśli nie potrafisz na klatce schodowej znaleźć własnego mieszkania - trudności w kontaktach z własnym „ja”, z własną tożsamością; kiedy rozumiemy jakąś sytuację, mówimy wtedy: „jestem u siebie”; gdy w naszym umyśle i psychice panuje pomieszanie, stajemy wówczas w odmiennej sytuacji - czujemy się zagubieni, brak nam poczucia bezpieczeństwa i emocjonalnego wsparcia.
 • własna klatka schodowa - to twoja psychika;
 • nieznajomi ludzie na twojej klatce schodowej - wpływ kogoś na twoją psychikę; ktoś swoim zachowaniem i słowem „wtargnie” na osobiste terytorium twej psychiki.