A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Kładka :

zaniepokojenie; niepewna sytuacja; brak poczucia stabilności w określonej dziedzinie życia; trudny, lecz krótki etap przejściowy;

  • dla młodej kobiety sen, że idzie nad zamuloną wodą po spróchniałej kładce - będzie mocno dotknięta obojętnością okazywaną jej przez osobę, którą kocha; taki sen może też zapowiadać kłótliwego męża; może jej także grozić utrata dobrego imienia albo inne kłopoty;
  • iść po solidnej kładce - po takim śnie trzeba być szczególnie ostrożnym w postępowaniu;
  • sen, że przechodzisz kładkę nad czystym strumieniem wody - zadowalająca posada i zysk; dla kobiety taki sen zapowiada męża o łagodnym charakterze i ustalonych zwyczajach;
  • spaść z kładki do czystej wody - krótkie wdowieństwo zakończone udanym małżeństwem;
  • jeżeli woda nie jest czysta - czekają cię mroczne perspektywy.