A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Kalendarz :

poczucie przemijającego czasu; możliwość zaistnienia jakiegoś istotnego wydarzenia; nagła zmiana lub nieoczekiwana sytuacja;

  • sen, że nosisz kalendarz - będziesz bardzo uporządkowany i systematyczny w swoich zajęciach przez cały rok;
  • widzieć kalendarz - zapowiedź rozczarowania w twoich kalkulacjach.