A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Igloo :

chłodna lub pozbawiona miłości rodzina (pewna osoba); oziębłość, chłód emocjonalny; poczucie braku opieki rodzicielskiej.