A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Godło :

odnosi się do uczuć patriotycznych oraz poczucia przynależności do określonego narodu;

  • godło obcego państwa- doświadczenia z innego kraju, raczej pozytywne.