A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Głuchy :

ktoś o zawężonych horyzontach myślowych i zawężonym postrzeganiu rzeczywistości; ktoś nieprzyjazny; osoba, która nie zwraca uwagi na twoje potrzeby, obawy itp.;

  • jeśli starasz się zrozumieć głuchych - w sprawach osobistych żyjesz złudzeniami;
  • rozmawiać z głuchym - podejmiesz się dyskusji z osobą, która nie będzie rozumiała twego punktu widzenia, z powodu czego może wyniknąć konflikt; nie będziesz w stanie „dotrzeć” do pewnej osoby, wyjaśnić jej czegoś.